Čeština‎English日本語

Malá hloubka ostrosti v makrosvětě flóry, květin, keřů a pavučin
Vážky České republiky | Odonata - vážky, šídla, páskovci, klínatky, lesklice, motýlice, šídlatky a šidélka
TOP 20 - Výběr mých nejlepších fotografií
Makrofotografie hmyzu, motýli, brouci, pestřenky, koníci a další tvorové z říše hmyzu
Zoo zvířata, ptáci, savci, srnky a zejména rosničky

Druhy vážek – Štramberk – lom Dolní Kamenárka

Březen 25th, 2009

Jedná se pouze o druhy, na které jsem v tomto lomu osobně narazil.

 1. Libellula depressa (Linnaeus 1758) – Vážka ploská – Broad-bodied Chaser
 2. Libellula quadrimaculata (Linné 1758) – Vážka čtyřskvrná – Four-spotted Chaser
 3. Crocothemis erythraea (Brullé 1832) – Vážka červená – Broad Scarlet
 4. Orthetrum albistylum (Selys 1848) – Vážka bělořitná – White-tailed Skimmer
 5. Orthetrum cancellatum (Linné 1758) – Vážka černořitná – Black-tailed Skimmer
 6. Lestes sponsa (Hansemann 1823) – Šídlatka páskovaná – Common Spreadwing
 7. Platycnemis pennipes (Pallas 1771) – Šídélko brvonohé – White-legged Damselfly
 8. Ischnura elegans (Vander Linden 1820) – Šídélko větší – Blue-tailed Damselfly
 9. Lestes viridis (Vander Linden 1825) – Šídlatka velká – Western Willow Spreadwing
 10. Calopteryx splendens (Harris 1782) – Motýlice lesklá – Banded Demoiselle
 11. Sympetrum danae (Sulzer 1776) – Vážka tmavá – Black Darter
 12. Sympetrum vulgatum (Linné 1758) – Vážka obecná – Moustached Darter
 13. Sympetrum sanguineum (Muller 1764) – Vážka rudá – Ruddy Darter
 14. Sympetrum striolatum (Charpentier 1840) – Vážka žíhaná – Common Darter
 15. Coenagrion puella (Linné 1758) – Šídélko páskované – Azure Damselfly
 16. Enallagma cyathigerum (Charpentier 1840) – Šídélko kroužkované – Common Blue Damselfly
 17. Erythromma najas (Hansemann 1823) – Šídélko rudoočko – Red-eyed Damselfly
 18. Sympecma fusca (Vander Linden 1820) – Šídlatka hnědá – Common winter Damselfly
 19. Anax imperator (Leach 1815) – Šídlo královské – Emperor Dragonfly
 20. Anax parthenope (Séles 1839) – Šídlo tmavé – Lesser Emperor
 21. Aeshna cyanea (Muller 1764) – Šídlo modré – Southern Hawker
 22. Onychogomphus forcipatus (Linné 1758) – Klínatka vidlitá – Small Pincertail
 23. Gomphus vulgatissimus (Linné 1758) – Klínatka obecná – Common Clubtail
 24. Orthetrum coerulescens (Fabricius 1798) – Vážka žlutoskvrná – Keeled Skimmer
 25. Orthetrum brunneum (Fonscolombe 1837) – Vážka hnědoskvrná – Blue Skimmer
 26. Leucorrhinia dubia (Vander Linden 1825) – Vážka čárkovaná – White-faced Darter
 27. Pyrrhosoma nymphula (Sulzer 1776) – Šídélko ruměnné – Large Red Damselfly
 28. Leucorrhinia albifrons (Burmeister 1839) – Vážka běloústá – Dark whiteface
 29. Lestes dryas (Kirby 1890) – Šídlatka tmavá – Common Spreadwing
 30. Cordulia aenea (Linné 1758) – Lesklice měděná – Downy Emerald
 31. Sympetrum fonscolombii (Sélys 1840) – Vážka jarní – Red-veined Darter

Příspěvek blogu má tagy:

Vložit komentář

ATLAS českých vážek & jakou vážku máte na fotografii

Anisoptera

Anisoptera

Zygoptera

Zygoptera

Poradna

Poradna