Čeština‎English日本語

Malá hloubka ostrosti v makrosvětě flóry, květin, keřů a pavučin
Vážky České republiky | Odonata - vážky, šídla, páskovci, klínatky, lesklice, motýlice, šídlatky a šidélka
TOP 20 - Výběr mých nejlepších fotografií
Makrofotografie hmyzu, motýli, brouci, pestřenky, koníci a další tvorové z říše hmyzu
Zoo zvířata, ptáci, savci, srnky a zejména rosničky

Příspěvky blogu, téma: ‘info’

Druhy vážek – Štramberk – lom Dolní Kamenárka

Středa, Březen 25th, 2009

Nekomentováno »

Jedná se pouze o druhy, na které jsem v tomto lomu osobně narazil.

 1. Libellula depressa (Linnaeus 1758) – Vážka ploská – Broad-bodied Chaser
 2. Libellula quadrimaculata (Linné 1758) – Vážka čtyřskvrná – Four-spotted Chaser
 3. Crocothemis erythraea (Brullé 1832) – Vážka červená – Broad Scarlet
 4. Orthetrum albistylum (Selys 1848) – Vážka bělořitná – White-tailed Skimmer
 5. Orthetrum cancellatum (Linné 1758) – Vážka černořitná – Black-tailed Skimmer
 6. Lestes sponsa (Hansemann 1823) – Šídlatka páskovaná – Common Spreadwing
 7. Platycnemis pennipes (Pallas 1771) – Šídélko brvonohé – White-legged Damselfly
 8. Ischnura elegans (Vander Linden 1820) – Šídélko větší – Blue-tailed Damselfly
 9. Lestes viridis (Vander Linden 1825) – Šídlatka velká – Western Willow Spreadwing
 10. Calopteryx splendens (Harris 1782) – Motýlice lesklá – Banded Demoiselle
 11. Sympetrum danae (Sulzer 1776) – Vážka tmavá – Black Darter
 12. Sympetrum vulgatum (Linné 1758) – Vážka obecná – Moustached Darter
 13. Sympetrum sanguineum (Muller 1764) – Vážka rudá – Ruddy Darter
 14. Sympetrum striolatum (Charpentier 1840) – Vážka žíhaná – Common Darter
 15. Coenagrion puella (Linné 1758) – Šídélko páskované – Azure Damselfly
 16. Enallagma cyathigerum (Charpentier 1840) – Šídélko kroužkované – Common Blue Damselfly
 17. Erythromma najas (Hansemann 1823) – Šídélko rudoočko – Red-eyed Damselfly
 18. Sympecma fusca (Vander Linden 1820) – Šídlatka hnědá – Common winter Damselfly
 19. Anax imperator (Leach 1815) – Šídlo královské – Emperor Dragonfly
 20. Anax parthenope (Séles 1839) – Šídlo tmavé – Lesser Emperor
 21. Aeshna cyanea (Muller 1764) – Šídlo modré – Southern Hawker
 22. Onychogomphus forcipatus (Linné 1758) – Klínatka vidlitá – Small Pincertail
 23. Gomphus vulgatissimus (Linné 1758) – Klínatka obecná – Common Clubtail
 24. Orthetrum coerulescens (Fabricius 1798) – Vážka žlutoskvrná – Keeled Skimmer
 25. Orthetrum brunneum (Fonscolombe 1837) – Vážka hnědoskvrná – Blue Skimmer
 26. Leucorrhinia dubia (Vander Linden 1825) – Vážka čárkovaná – White-faced Darter
 27. Pyrrhosoma nymphula (Sulzer 1776) – Šídélko ruměnné – Large Red Damselfly
 28. Leucorrhinia albifrons (Burmeister 1839) – Vážka běloústá – Dark whiteface
 29. Lestes dryas (Kirby 1890) – Šídlatka tmavá – Common Spreadwing
 30. Cordulia aenea (Linné 1758) – Lesklice měděná – Downy Emerald
 31. Sympetrum fonscolombii (Sélys 1840) – Vážka jarní – Red-veined Darter

Zajímavosti ze světa vážek

Pondělí, Březen 23rd, 2009

1 Komentář »

=> na světě je cca 5500 druhů vážek, v ČR pouze +/- 72druhů

=>řád vážek se dělí na celkem 3podřády Anisoptera (různokřídlice) + Zygoptera (stejnokřídlice) =>

=> kromě těchto dvou podřádů existují ještě 2druhy podřádu Anisozygoptera (třetí podřád), vyskytující se pouze v Himalajích a Japonsku

=> Anisoptera/různokřídlice – při klidovém stavu vážky skládají křídla mimo tělo, Zygoptera/stejnokřídlice skládají svá křídla ke svému tělu

=> Anisoptera/různokřídlice – mohou pohybovat křídly na střídačku (tzn. jedno křídlo je nahoře, ve stejném čase je druhé křídlo dole ) nebo synchronizovaně jako ptáci (obě křídla nahoře, obě křídla dole),

=> jak můžete číst výše, Anisoptera jsou lepšími letci nejen kvůli větším možnostem využívat křídla při letu, ale rovněž že mají těžiště těla uprostřed mezi křídly, tím pádem mohou rychleji měnit směr, prudce zastavit v letu atd.

=> frekvence pohybu křídel vážky je kolem 30úderů za sec/přesto patří k nejrychlejšímu hmyzu (mohou krátkodobě letět až 50km/h, některé zdroje uvádí až 96km/h)

=> raketový pohyb larev je způsoben zpětným rázem, kdy voda je prudce vystříknuta z anální dutiny, mladé larvy dýchají celým povrchem těla

=> samičky, které mají nedokonale vyvinutá kladélka (např. Gomphidae/klínatkovití nebo Libellulidae/vážkovití) kladou vajíčka i za letu a to i z výšky 4metrů (prostě bombardéry :))

=> všechny evropské vážky žijí pouze jednu sezonu, pouze rod Sympecma přežívaní zimu jako dospělý jedinec

=> pro samičky, které kladou vajíčka pod vodou, sameček vytvoří vzduchovou bublinu, která samičku chrání před vodním hmyzem a dovoluje jí dýchat

=> Calopteryx/motýlice vydrží při kladení vajíček pod vodou i 123minut (Miller 1995)

=> největší evropskou vážkou je Cordulegastes heros (až 97mm) (Páskovec velký), nejmenší evropskou vážkou je Sympetrum danae (Vážka tmavá)

=> největším evropskou stejnokřídlicí je Calopteryx virgo (Motýlice obecná), nejmenším evropským šidélkem je Nehalennia speciosa (Šídélko lesklé)


Rosnička zelená | Hyla arborea

Neděle, Březen 22nd, 2009

Nekomentováno »

Rosnička zelená/Hyla arborea patří do čeledi Hylidae. Je to jedna z nejmenších žab u nás. Měří od 3-5cm, výška od 3-4cm. Tato žabka je schopná barvoměny, může mít barvu žlutou, zelenou, hnědou nebo šedou. Důvodem ke změně barvy je teplota, vlhkost. Rosničky si získaly status barometru, reagují na změnu tlaku před deštěm skřehotáním. Skřehotají rovněž před a během rozmnožování. I přes svou velikost, je to nehlučnější žába v Evropě. Skřehotají odpoledne, večer i v noci. Sameček má na rozdíl od samičky na hrdle žlutohnědý vak. Samička většinou klade vajíčka v květnu, může ale i o pár týdnů dříve.

Pro zobrazení příspěvků s fotografiemi rosničky klikněte zde, nebo rovnou vstupte do galerie zvířat.

5 z 6123456

ATLAS českých vážek & jakou vážku máte na fotografii

Anisoptera

Anisoptera

Zygoptera

Zygoptera

Poradna

Poradna